Αρχική » Δομή » Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Σχολικό έτος 2022 – 2023

Τρικάλης Κωνσταντίνος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Σχολικό έτος 2021 – 2022

Καπετανάκη Αικατερίνη, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Σχολικό έτος 2020 – 2021

Λαγός Σταύρος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Σχολικό έτος 2019 – 2020

Ιωάννου Άγγελος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Λαγός Σταύρος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Σχολικό έτος 2018 – 2019

Κοτσιμπός Γιώργος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Λαγός Σταύρος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Μετάβαση στο περιεχόμενο