Αρχική » Δομή » Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Σχολικό έτος 2020 – 2021

Λαγός Σταύρος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Σχολικό έτος 2019 – 2020

Ιωάννου Άγγελος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Λαγός Σταύρος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Σχολικό έτος 2018 – 2019

Κοτσιμπός Γιώργος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863

Λαγός Σταύρος, ΠΕ86 @: pekes.kritis.web@gmail.com t: 2810 246863