Αρχική » Υποστήριξη ΕξΑΕ » Προβλήματα και Λύσεις ΕξΑΕ » Σφάλμα δέσμης ενεργειών : Ξεκινώντας την εγκατάσταση της εφαρμογής Cisco Webex μας ζητάει την εισαγωγή του e-mail μας. Στο επόμενο βήμα δεν μας εμφανίζει σωστά την επόμενη καρτέλα αλλά βγάζει σφάλμα δέσμης ενεργειών.

Σφάλμα δέσμης ενεργειών : Ξεκινώντας την εγκατάσταση της εφαρμογής Cisco Webex μας ζητάει την εισαγωγή του e-mail μας. Στο επόμενο βήμα δεν μας εμφανίζει σωστά την επόμενη καρτέλα αλλά βγάζει σφάλμα δέσμης ενεργειών.

Ενημερώνουμε τον internet explorer στην τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση από τις ενημερώσεις των Windows του λειτουργικού μας. (internet explorer 11)

Προβλήματα και Λύση από τον Δημοσθένη Ντισπυράκη (dispirakis@gmail.com)

Μετάβαση στο περιεχόμενο