Αρχική » Βαθμίδα » Πληροφορική ΕξΑΕ (στα αγγλικά)

Πληροφορική ΕξΑΕ (στα αγγλικά)

https://www.computingatschool.org.uk/

http://www.eun.org/news/detail?articleId=4993184

Modelling the spread of COVID-19: A guide for teachers (STEM)

Διαθεματικά/Διεπιστημονικά εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία επιδιώκουν τους διδακτικούς στόχους δύο ή και περισσοτέρων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου της Πληροφορικής

H Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης  διαθέτει στους εκπαιδευτικούς  19  διαθεματικά ή/και διεπιστημονικά εκπαιδευτικά σενάρια  για την υπηρεσία της εξ ανάγκης, εξ’ αποστάσεως, σχολικής εκπαίδευσης.  Τα εκπαιδευτικά αυτά σενάρια παρήχθησαν στο έργο CRISS και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα «κατεβάσουν» από εδώ.

Επειδή ακριβώς το κάθε σενάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να επιδιώκει τους διδακτικούς στόχους δύο ή και περισσοτέρων μαθημάτων,  δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα, στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, να στέλνουν/αναρτούν μια εργασία για τους μαθητές τους  που αφορά σε δύο, τρία ή και τέσσερα μαθήματα: Πχ  το σενάριο «Από τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή στην φρίκη του Πελοποννησιακού πολέμου» καλύπτει διδακτικούς στόχους και περιεχόμενο των μαθημάτων Ιστορία, Αρχαία, Λογοτεχνία και Πληροφορική, το σενάριο «Μες τον καθρέφτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί» καλύπτει διδακτικούς στόχους και περιεχόμενο των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, Πληροφορικής, Βιολογίας και  Αγγλικής γλώσσας κοκ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται και το πλήθος των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο της μελέτης τους, ενώ δημιουργούνται και κίνητρα εξ αποστάσεως συνεργασίας μεταξύ τους.  Στο πλαίσιο της  εξ ανάγκης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  καλό είναι να επιλέγεται και να ανατίθεται στους μαθητές και στις μαθήτριες, κάθε φορά, μέρος του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη μορφή μιας εργασίας (task), έως ότου ολοκληρωθεί, σταδιακά, το εκπαιδευτικό σενάριο.

https://practicalaction.org/schools/home-learning/ (Κυρίως Φυσικές Επιστήμες) (New!)

Μετάβαση στο περιεχόμενο