Αρχική » Βαθμίδα » ΣΕΕ ΠΕ60 Πλατάκη Δήμητρα, Προτάσεις διδασκαλίας σε περιβάλλον διαδικτυακής αίθουσας.

ΣΕΕ ΠΕ60 Πλατάκη Δήμητρα, Προτάσεις διδασκαλίας σε περιβάλλον διαδικτυακής αίθουσας.

Το padlet περιλαμβάνει ενδεικτικές προτάσεις για την τηλεκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο. Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται είτε προέρχεται από επιλεγμένες ιστοσελίδες, οι οποίες μοιράζονται ελεύθερα εικόνες και βίντεο είτε αναφέρει εμφανώς την πηγή προέλευσης και τον δημιουργό. Τα βίντεο που χρησιμοποιούνται προέρχονται από την εφαρμογή youtubekids, και safeyoutube.

https://padlet.com/dimplataki/karantina

Μετάβαση στο περιεχόμενο