Αρχική » Κύκλοι ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕξΑΕ

Κύκλοι ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕξΑΕ

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνεχίζοντας τις προσπάθειές του να υποστηρίξει επιστημονικά και παιδαγωγικά τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, διοργανώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους επιμόρφωσης με τη μορφή διαδικτυακών απογευματινών προαιρετικών σεμιναρίων. Σκοπός των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι η απόκτηση ή η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις πλατφόρμες ασύγχρονης (e-Class και e-me) και σύγχρονης (Webex meetings) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να μετασχηματίζουν εκπαιδευτικό υλικό δια ζώσης διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό υλικό εξΑ διδασκαλίας, καθώς και να δημιουργούν δικό τους πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια μαθημάτων για τις ανάγκες της εξΑΕ. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο