Αναζήτηση και φίλτρα

  • Κατηγορίες

  • Ετικέτες

  • Ημερομηνία

Τελευταίες ανακοινώσεις

Τελευταίες αναρτήσεις στο αποθετήριο

6-Παπαστεφανάκη Α,Παντελάκη Ε, Καλαθάκη Μ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-Διδακτική παρέμβαση μέσα στο Μουσείο Ν Καζαντζάκη

5-Καλαθάκη Μ Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

4-Ιωαννίδης Θ, Καλαθάκη Μ, Λαγουδάκη Ε Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Διδακτικο Σεναριο

3-Ιωαννίδης Θ, Καλαθάκη Μ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Διδακτικο Σεναριο

2-Καλαθάκη Μ ΤΑ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Διδακτικο Σεναριο

1-Καλαθάκη Μ & Παπαστεφανάκη Α Διδασκαλια Διδακτικων Ενοτήτων Λυκειου με Συνδιάσκεψη

Ζανέκα Σ_Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων της Γ΄ ΓΕΛ

Ζανέκα Σ: Τα ΦΕΚ με τα Προγράμματα Σπουδών του σχολικού έτους 2019-2020 για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης ΓΕΛ. Διευκρινίσεις για τα ΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών.

ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη. Ενημέρωση για δημοσίευση σε ΦΕΚ των Προγραμμάτων Σπουδών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (Γ΄ ΓΕΛ Ο.ΠΑΣ και ΝΕΓ-ΛΟΓ). Διευκρινίσεις ΙΕΠ για την εξεταστέα ύλη. Ηλεκτρονική πρόσβαση σε ΦΕΚ (ΠΣ, ύλης, τρόπου εξέτασης).

Ζανέκα Σ: Αποστολή (15-11-2019) στους φιλολόγους επισημάνσεων ΙΕΠ (11-11-2019) για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Ο.Π. Γ΄ ΓΕΛ.

Ζανέκα Σ: Αποστολή υλικού ΙΕΠ για τη γλωσσική εμβάθυνση στο πρωτότυπο αρχαίο κείμενο με την αξιοποίηση εκδεδομένων μεταφράσεων

Ζανέκα Σ: Αποστολή υλικού ΙΕΠ στα ΕΠΑΛ για τη συνδιδασκαλία των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ

Ζανέκα Σ: Αποστολή (13-11-2019) στους φιλολόγους επισημάνσεων-ενδεικτικών ερωτήσεων αξιολόγησης του ΙΕΠ (11-11-2019) για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕΛ

Ζανέκα Σ: Η Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ’ Γενικού Λυκείου

ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη. Υποστηρικτικό υλικό για τα Αρχαία Γ΄ ΓΕΛ (ΟΠΑΣ). Επισημάνσεις διδασκαλίας και αξιολόγησης. Παραδείγματα με παράλληλα κείμενα .

Παρεμβάσεις σε παιδιά με Δ.Α.Φ.

Ζανέκα Σ: Τα Σχήματα Λόγου στην Ελληνική Γραμματεία για το Γυμνάσιο και το Λύκειο

Ε. Δέλλα – Το portfolio στην παράλληλη στήριξη

Ζανέκα Σ: Κειμενικά Είδη. Κειμενικοί Δείκτες. Τροπικότητα του Λόγου_Θεωρία-Πίνακες Λέξεων-Δραστηριότητες

Ζανέκα Σ: Κριτική προσέγγιση και ανάλυση των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση